Kamenná prodejna

Jaký pán, takový krám...
 
Koním zasvÄ›til svůj celý život. Na rozdíl od mnoha jezdců však není hlavním aktérem dÄ›ní na kolbišti, je človÄ›kem v jeho pozadí. Jeho nejvÄ›tší výzvou totiž nebyly parkury ST, kterým se jako mladý kluk vÄ›noval, ale zcela jiná dráha, neménÄ› zajímavá. Stal se majitelem nejprve kamenného a dnes již i internetového obchodu s jezdeckými potÅ™ebami.

Značka Obluk dnes patÅ™í mezi známé pojmy ve svÄ›tÄ› klasického ježdÄ›ní, westernového sportu i ve stájích hobby jezdců. Mnozí z nich už zavítali do brnÄ›nské prodejny nesčetnÄ›krát, ve všední dny i v sobotu. Za Ivanem pro chapsy, k Oblukovi pro nové udidlo, na VeslaÅ™skou pro parelku… Zkušenosti všech jsou podobné. V útulném prostÅ™edí prodejny voní dÅ™evo a kůže, všude visí tisíce zboží, návštÄ›va je to na desítky minut i hodinu. Není kam spÄ›chat. Kdo je unavený, nepohrdne šálkem kávy servírovaným pÅ™ímo na barovém pultíku. Mezitím probere s majitelem i zamÄ›stnanci prodejny co nového u nich ve stáji, kdo vyhrál, komu se narodilo hÅ™íbÄ›, jak se osvÄ›dčily nové vitamíny, či koho potkal. ÄŒastá setkání „koňáků“ po letech vznikají i uprostÅ™ed samotné prodejny. Ježíš, odkud se známe – no jo, Robin, jasnÄ› – z oddílu! Nazdar, to už je let, no asi dvacet, tak co? Ty ses dala na western, že? Nevíš, jak dopadl XY?... A tak dále. Životních pÅ™íbÄ›hů už vyslechla prodejna na VeslaÅ™ské mnoho. V prostÅ™edí vskutku domácím o nÄ› není nouze. Možná nás časté hosty ani nenapadne, že za našim spokojeným nákupem a poklábosením stojí nÄ›kdo, komu „náš“ obchod zcela zmÄ›nil život. Kdo vymÄ›nil romantické chvíle v sedle za stovky a tisíce hodin za obchodním pultem. Kdo plánuje nákupy kvalitního zboží a sledování trendů ještÄ› pečlivÄ›ji než my a s pÅ™edstihem. Protože je to jeho práce. A koníček zároveň. A jak se Å™íká – jaký pán, takový krám...
 
Ivan Obluk. Narodil se ve Frýdku- Místku a od svých 13 let začal jezdit na koni. V šedesátých letech navštÄ›voval jezdecký oddíl Slezan Frýdek-Místek a vÄ›noval se parkurovému ježdÄ›ní. Dotáhl to až na úroveň ST a mezi jeho nejvÄ›tší úspÄ›chy na kolbišti patÅ™ilo tÅ™etí místo na mistrovství ÄŒSSR. On sám však za úspÄ›ch považuje vše, co se v jeho životÄ› událo. Dnes má dvÄ› dospÄ›lé dcery- dvojčata a v druhém manželství s KateÅ™inou dva další smíšky – pÄ›tiletou Barborku a tÅ™íletého Jakuba. Oba znají prostÅ™edí prodejny dokonale a postupnÄ› se zaučují v komunikaci se zákazníky. Katka pÅ™i mateÅ™ské vypomáhá s obchodem, s hlídáním pomáhá babička, v prodejnÄ› je dnes kolem 6 zamÄ›stnanců. TÅ™i zajiš´tují chod kamenného obchodu (nebo spíš dÅ™evÄ›ného) v JundrovÄ› na VeslaÅ™ské, což je v klidné části Brna v dosahu hromadné dopravy. TÅ™i další lidé se vÄ›nují e-shopu, expedují zboží a obsluhují sklad. Podíl internetového obchodu se totiž za poslední rok zvýšil na celou tÅ™etinu obratu! Trend pohodlného nákupu z domova či práce pÅ™es počítač znamenal pro firmu Obluk kompletní rekonstrukci webových stránek i posílení image značky. Firma Obluk získala nové logo i grafický vizuál, který vychází z decentní černé a zlatozelené barvy. ÄŒistý design a pÅ™ehledný e-shop rozdÄ›lený dle branží se setkal u zákazníků s velmi kladným ohlasem. „ Zjistili jsme, že nakupující uvítali pÅ™ehledný a jednoduchý web bez zbytečných informací navíc. SamozÅ™ejmÄ› i když podíl e-shopu stále roste, jsou zákazníci, kteÅ™í si rádi pÅ™ijdou zboží prohlédnout a vybrat pÅ™ímo do prodejny,“ vysvÄ›tluje Ivan Obluk. Pokud by si zákazník vybral zboží a zjistil ,že nevyhovuje velikost, barevnost či cokoli jiného, je možné je vymÄ›nit. Tato služba patÅ™í na VeslaÅ™ské mezi samozÅ™ejmost. Ne každý pÅ™eci odhadne velikost konÄ› (nebo svého kolegy ? ) pÅ™esnÄ› a tak je namístÄ› možnost vyzkoušení. Firma také dost vstÅ™ícnÄ› pÅ™istupuje k reklamacím. I když je zboží pÅ™evážnÄ› značkové, od prověřených tuzemských, evropských i zámoÅ™ských výrobců, ještÄ› se nestalo, že by reklamace nebyla uznána.
 
13 otázek na Ivana Obluka
 
Jaké jsou trendy v nakupování a jak vybíráte dodavatele?
Nejvíce se nakupuje spotÅ™ební zboží, což jsou ohlávky, vodítka, z jezdeckých potÅ™eb pak chapsy, rajtky, rukavice. Snažíme se mít i sortiment pro dÄ›ti, máme pro nÄ› oblečení, chapsy, nejmenší boty, pÅ™ilby - i pro tÅ™íleté dÄ›ti. Zboží objednáváme průběžnÄ›, téměř dennÄ›, máme asi 30 pÅ™evážnÄ› zahraničních dodavatelů. Snažíme se vybírat takové zboží, aby odpovídalo kvalitou a cena byla pÅ™iměřená. NejvÄ›tší náš tuzemský dodavatel je Kentaur.

Na čí popud jste rozšíÅ™ili sortiment o Å™adu zboží z westernu?
Zhruba pÅ™ed pÄ›ti lety jsme zjistili, že na trhu je nedostatek westernového zboží, tak jsme hledali dodavatele pro tento typ sortimentu. Našli jsme dodavatele v USA (Profi Chioice), která je pojmem ve westernovém svÄ›tÄ›, dovážíme od nich chrániče, podsedlové westernové deky. Je to sice dražší zboží, ale považujeme za nutné mít ho v nabídce. Dále odebíráme zboží z Evropy, z Western Importu apod..

Vyžadují zákazníci lepší zboží než tomu bylo pÅ™ed lety?
V BrnÄ› je zÅ™ejmÄ› zvláštní lokalita. Když jsme napÅ™íklad u anglického ježdÄ›ní začali s dražším zbožím, jako je oblečení a výbava na konÄ› Equi-line, jen velmi málo se prodávalo. Muselo se zlevnit a teprve poté šlo na odbyt. Podle zástupce firmy se v Praze totéž zboží prodávalo daleko lépe. Lidé sice vyžadují kvalitní zboží, ale nÄ›kdy nejsou ochotni jít do vyšších cen.

NavštÄ›vují obchod stejní zákazníci a každou sezonu si kupují nové vÄ›ci podle módy?
Stíháte reagovat na poptávky v e-shopu?

Máme zákazníky, kteÅ™í chodí opakovanÄ›, ale musím s povdÄ›kem kvitovat, že klientela se rozšiÅ™uje o nové i díky internetovému ochodu který jsme zavedli. Tržby v e-shopu jsou dvojnásobné oproti loňsku. Počet zamÄ›stnanců se musel díky zásilkovému prodeji zvýšit, vÄ›tšinu položek máme skladem, snažíme se vyexpedovat je do druhého dne. V pÅ™ípadÄ› že nemáme, potÅ™ebnou velikost, zákazníkovi to oznámíme a zjistíme, zda je ochoten počkat na stanovený termín.

KteÅ™í jezdci podle Vás nakupují nejvíce?
HodnÄ› se objevilo tzv.hobby jezdců, což dÅ™íve nebylo. Když jsem jezdil parkury jako junior, existovaly jen oddíly zaměřené na sport. Dnes mi pÅ™ijde naopak, že naprostá vÄ›tšina jezdců je rekreačních a jen úzká skupinka jsou sportovní jezdci. Myslím si, že hobby jezdci tvoÅ™í vÄ›tšinu našich zákazníků, klasičtí i westernoví. Westernoví jsou více ochotní utrácet za kosmetiku pro konÄ›, rádi se oblékají ve westernovém stylu. Chodí k nám také hodnÄ› lidí, co s koňmi nemají nic společného a líbí se jim móda – jako tÅ™eba country kapely, které se chtÄ›jí stylovÄ› obléknout.

Nakupují víc ženy nebo muži?
Kolem koní se pohybuje daleko více žen než mužů a to je odjakživa (smích).Typický zákazník je buď žena kolem 30 let, nebo mladí kolem 16 a pak muži kolem 50 let.

DÅ™íve jste značku Obluk prezentovali na výstavách? Jak oslovujete nové zákazníky?
Dnes už na výstavy nejezdíme, pouze inzerujeme a také sponzorujeme. Podporujeme nÄ›které soutěže - regionální, westernové, mistrovské i pro handicapované jezdce, vÄ›tšinou se zaměřujeme na mladé nebo začínající jezdce.

V sortimentu máte 4200 položek, otevÅ™eno je 6 dní v týdnu, vedle kamenného obchodu je tu i internetový. Jak se promítla zátěž v práci na rodinný život Obluků? Máte ještÄ› vůbec sám na konÄ› čas?
V osm ráno pÅ™ijdu do obchodu a odcházím pÅ™ed sedmou večer. PÅ™estože jsem jezdil na koních celý život a manželka také (dokonce jsme se u koní seznámili), nyní na nÄ› čas nemáme. V podstatÄ› se k nim dostaneme jen kvůli našim dvÄ›ma dÄ›tem, když se chtÄ›jí povozit.

A co jiné koníčky, hrajete v kapele…
Hraji vlastnÄ› ve dvou kapelách, jednou z nich jsou bluegrassoví Draci, pak máme takové Volné sdružení muzikantů, kdy pÅ™i pÅ™íležitosti nÄ›jaké oslavy se seskupíme dle toho jak kdo má čas. Já hraji basu, máme kytary, banjo a havajskou kytaru. Hudbou žiji a každopádnÄ› mi to pomáhá odreagovat se od každodenního shonu.

Vzpomínáte na své nejvÄ›tší jezdecké úspÄ›chy a potkáváte v obchodÄ› i pÅ™átele z kolbištÄ›?
V BrnÄ› pÅ™i studiu VŠ jsme jezdil na TJ Moravan anglického plnokrevníka Dolora, s tím jsme absolvoval parkury S a ST (140cm). Když jsme začínal ještÄ› ve Frýdku, pravidelnÄ› jsme se účastnil MÄŒR dorostu, nejvÄ›tším úspÄ›chem bylo 3. místo na mistrovství, asi v roce 1967. Potkávám se napÅ™íklad s trenérem Pavlem Hudečkem, se kterým jsme spolu byli v parkurovém družstvu, dále s Ing. KutÄ›jem, který byl mým vzorem a pochází také z Frýdku. Díky nÄ›mu se mi konÄ› zalíbili.

Chodí k vám i populární osobnosti – tradičním zákazníkem je Bolek Polívka, rodina Rašilovových nebo Míša Kuklová. Co podle vás pÅ™itahuje zákazníky nejvíce?
Lidé podle mne chodí rádi do obchodu, kde si mohou vybrat a zboží prohlédnout, osahat. Na jednom místÄ› je široký sortiment a tak často pÅ™ijdou pro jednu vÄ›c, rozhlédnou se a zjistí, že potÅ™ebují ještÄ› nÄ›co jiného. Naší snahou je zákazníkům vyjít ve všem vstÅ™íc. Jak v reklamacích, tak v poradenství. Dnes je hodnÄ› lidí, co s koňmi začínají a jsou vděční za každou radu. Snažíme se pomáhat zákazníkům, když nÄ›co neví a využít svých dlouholetých zkušeností ze svÄ›ta koní.
Máme zavedený vÄ›rnostní program, dlouholetí zákazníci nebo ti, kteÅ™í dosáhli jisté výše obratu, mají u nás kartu se slevou. Myslím si, že máme výhodu i v poloze, jezdí k nám MHD a pro zákazníky je k dispozici 15 parkovacích míst.

ZapomnÄ›l jste na kávu...
Máte pravdu, občas pÅ™ijde nakupovat rodinka, kdy otec nemá pochopení pro tuto zálibu, usadíme ho na bar, dáme kávu a on lépe stráví dobu, kdy zbytek rodiny vybírá zboží.
 
A co budoucnost, co byste chtÄ›l zlepšit nebo udržet?
MinimálnÄ› bych chtÄ›l udržet trend, který se nám daÅ™í, tedy stále rozšiÅ™ovat nabídku, udržovat kvalitu a zvyšovat obraty.
 
Obchod v číslech a datech:
Založení firmy: 16.12.1999
Původní rozmÄ›r obchodu - 20m2
V roce 2001 rozšíÅ™ení na - 80m2
V roce 2004 rozšíÅ™ení na - 200m2
Položky na skladu ( western+anglie dohromady) - 4200 položek